Gemeentevergadering 11 oktober 2020

Agenda voor de gemeentevergadering 11 oktober 2020

Parochie Arnhem/ kerngroep Nijmegen.

Vooraf:
We proberen de tijd te beperken zodat we niet te lang met elkaar in de Kloostergang zitten. Als u onderwerpen aan de orde wilt stellen, vragen wij u deze van te voren schriftelijk te melden. Dat geldt ook voor een reactie op het verslag van de vorige vergadering.

 1. Welkom en opening door de voorzitter van het kerkbestuur
 2. Verslag van de gemeentevergadering van 13 oktober 2019
 3. Cijfers:
  • Jaarrekening over 2019
  • Informatie over huidig boekjaar 2020
  • Begroting over 2021
  • Verslag van de kascontrole commissie, decharge penningmeester
 4. Gang van zaken rondom de huidige eucharistieviering, evaluatie van eucharistie onder 2 gedaantes met bekertjes
 5. Hoe gaat het verder? De vieringen in advent,  rondom kerst en epifanie.
 6. Synode, een digitale bijeenkomst.
 7. Kennismaking met de nieuwe aartsbisschop op 28/29 november
 8. Rondvraag ( van te voren aanmelden) en sluiting

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS