Oud-Katholieke Parochie 'St. Willibrordus' Arnhem

Hergebruik Communiebank

Hergebruik CommuniebankVoor de viering van Allerheiligen en de herdenking van Allerzielen is de bovenkant van de communiebank uit de kelder gehaald en voorzien van schragen. Hierop zijn tijdens de viering de kaarsjes geplaatst.

En wat een lichtjes! Dat we met een klein groepje mensen, zoveel mensen hebben om te herdenken. Want die lichtjes vertegenwoordigen behalve ... Lees verder>>

Mondkapje verplicht

In aansluiting op het dringende advies van de rijksoverheid om in alle publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen, wordt ... lees verder>>

Thuis-collecte voor de eigen parochie

In deze tijd kan de parochiegemeenschap niet bijeenkomen. Dat raakt ons in de eerste plaats in het hart als liturgievierende ... lees verder>>

Schilderij van Dorota Roszkowska

Iedereen gaat zo zijn weg, wie weet waar naar toe?

(gezang 836 vers 5 uit het gezangboek)

Het schilderij van Dorotha Roszkowska staat nu al een paar maanden in onze kerk. Steeds weer vind ik inspiratie en troost in de mooie kleuren, in de mensfiguren, in de verbeelding van afstand en verbondenheid. Straks, in de advent wordt het waarschijnlijk vervangen door een ander schilderij. Daarom voor de laatste keer een overweging bij dit schilderij uit de serie “Alone Together”.

We zien mensen op weg. Wie zijn het? Waar komen ze vandaan? Weten ze waar ze naar toe gaan? Komen de mensen ons tegemoet? Komen ze op onze weg? Of zijn wij het zelf, mensen onderweg, meer of minder verbonden met een ander?

Mijn eerste associatie was: het zijn mensen op de vlucht. Het zijn mensen op zoek naar een nieuwe toekomst. Mensen die een beroep doen op medemenselijkheid en solidariteit.
Maar misschien hebt u er een geheel andere gedachte bij.
Misschien zien wij onszelf wel terug op het schilderij. Wij zijn mensen onderweg, soms alleen, soms met elkaar. We gaan onze weg in verbondenheid met anderen, maar bepaalde dingen in je leven moet je helemaal alleen doen.
Soms is het tobben, en soms gaat het voorspoedig. We hebben al een heel stuk van onze levensweg afgelegd, of zijn nog maar net begonnen. Hoe zal het verder gaan?
Over bergen of door diepe dalen? Een rechte weg of een weg vol onbegrijpelijke kronkels?

We zijn in de kerk aangekomen bij de laatste zondagen van het kerkelijk jaar. We richten onze blik op de toekomst. Waar gaat het heen? Waar gaan we heen? In Matteüs 24 lezen we over de verschrikkingen aan het einde van de tijden. Het zal niet allemaal meevallen. Jezus waarschuwt ons én troost ons. Het kan soms moeilijk worden, maar dan mogen we ook geloven dat het goed komt.  Als de Mensenzoon komt, zal zijn Licht schijnen over de gelovigen die van alle kanten worden samengebracht. Dat lezen we op de laatste zondag van dit jaar, de zondag van de voleinding.

Op het schilderij staan mensen op weg.
Omgeven door het groen, de kleur van hoop.

Ik vind dat gezang 836, een lied van Huub Oosterhuis, precies weergeeft hoe het kan gaan in een mensenleven. Een aanrader om nog eens op te slaan. Met het vraagteken aan het einde:
“Is er een stad zonder dood zonder duisternis?
Is er een stad waar de zon niet meer nodig is? “

Laten we, omgeven door het groen van de hoop, op weg gaan naar die stad.
Een nieuw Jeruzalem.

 Pastoor Joke Kolkman

Welkom

 

Welkom op de website van de Oud-Katholieke Parochie 'Sint Willibrordus' in Arnhem.

Hier vindt u het laatste nieuws vanuit onze parochie. Ook kunt u de agenda inzien om te kijken welke activiteiten & vieringen er plaatsvinden. Verder kunt u op onze website nader kennismaken met de Oud Katholieke Kerk van Nederland en nog zoveel meer.

Mocht u na het bekijken van deze website eens nader kennis willen maken met onze parochie en/of de zondagse vieringen, dan bent u van harte welkom op de Adolf van Nieuwenaarlaan 3 in Arnhem. Iedere zondag is daar een viering van 9:30 uur tot 10:45 uur.

Vanwege vakanties of bijzondere diensten kunnen er afwijkingen zijn in het schema! Kijk voor de precieze aanvangstijden naar de agenda.

Na de viering bent u van harte uitgenodigd in 'de Kloostergang' (naast de kerk) voor een kopje koffie of thee. Daar heeft u alle gelegenheid om mensen te spreken en er is altijd wel iemand bereid om uw vragen te beantwoorden!

Is deze stap te groot voor u, en spreekt u liever iemand vooraf, dan kunt u contact opnemen met de pastoor of iemand van het kerkbestuur. In dat geval verwijzen wij u naar de button: contact.

.

Een kerk met een knipoog

.

Blonde krullen golven onder zijn mijter vandaan. Om zijn mond speelt een aanstekelijke glimlach. Op onze website geeft hij zelfs zo af en toe een knipoog en als je de Oud Katholieke Parochie St. Willibrordus in Arnhem binnenloopt begroet zijn beeld je direct bij binnenkomst. 'Goedendag, ik ben de heilige Willibrordus, welkom in mijn kerk', lijkt hij te zeggen.

Ja, zo uitnodigend kan een katholieke kerk zijn.
Geen kerk van zuur kijkende mannen die je vanaf de kansel vertellen wat je moet doen, denken en voelen, maar een kerk waarin bisschoppen, priesters, diakenen en parochianen samen bepalen wat belangrijk voor hen is.
Geen kerk die in haar eigen gelijk verstard is, maar een kerk die meegroeit met haar tijd, een kerk die tussen de mensen staat, verbonden met christenen over de hele wereld.
Een kerk die gehuwde priesters wijdt.
Een kerk die vrouwelijke priesters wijdt.
Een kerk die niet moeilijk doet over homoseksualiteit.
Een kerk waarin kinderen welkom zijn en waarin je de aartsbisschop best met 'Joris' mag aanspreken (of met 'monseigneur Vercammen', als je dat fijner vindt).
Een waarlijk eigentijdse kerk dus.
En toch ook een echt katholieke kerk.
Een katholieke kerk met alles erop en eraan! Compleet met een prachtige klassieke ritus, met wierook en kaarsen en met gregoriaanse gezangen.
Een kerk die stevig wortelt in een tweeduizend jaar oude, religieuze traditie.

.

Oud maar springlevend

.

.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is geenszins bejaard en rimpelig. 'Oud' is de katholieke traditie waarop ze zich beroept. Het is de traditie van de oude, universele en ongedeelde kerk van de eerste tien eeuwen van het christendom. Het is de kerk die de heilige Willibrordus naar Nederland bracht en die, zo vinden de oud-katholieken, niets van haar actualiteit verloren heeft. Oud, maar daarom juist springlevend.
De oude traditie is ernstig en soms zelfs een beetje streng. De typisch oud-katholieke spiritualiteit komt voort uit de katholieke hervormingsbeweging in de achttiende eeuw. Grote denkers als de Franse filosoof Blaise Pascal en de Nederlandse theologen Geert Groote en Thomas van Kempen legden de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de gelovige voor zijn zielenheil.
De kerk mag nooit een instituut zijn dat jouw geweten wel even voor je schoonpoetst, klaar terwijl je wacht, in ruil voor een bijdrage in het kerkfonds en tien weesgegroetjes. Samen optrekken met Jezus Christus is best lastig, daar moet je zelf het nodige voor doen. In de oud-katholieke traditie is de kerk vooral een plek waar de gelovige ondersteuning kan krijgen bij zijn persoonlijke groei in het geloof. De groei zelf is je eigen verantwoordelijkheid tegenover God. Dat is de sobere, bijna calvinistische trek van het oud-katholicisme.

.

Katholiek zonder paus

.

Wie aan 'katholiek' denkt, denkt meteen aan de paus in Rome. De oud-katholieken zijn sinds 1723 katholiek zonder de paus. In dat jaar koos een deel van de katholieken in ons land een eigen bisschop, namelijk Cornelius Steenoven. De Nederlandse katholieken kozen al eeuwen zelf een eigen bisschop, maar de paus had dit inmiddels strikt verboden. Na deze 'misstap' werd de ongehoorzame groep Hollanders buiten de kerk van Rome gezet. Dat was in het begin heel eng, want niemand geloofde dat het kon: katholiek zijn zonder paus. Maar het ging, best wel.
In de tweede helft van de negentiende eeuw kregen ook katholieken in andere landen van Europa moeite met de groeiende almacht van de paus en zijn kardinalen. Ze droomden van een katholieke kerk zonder een onfeilbare dwingeland als absoluut leider. Al snel kwamen ze in contact met de Hollandse oud-katholieken die het al anderhalve eeuw zonder paus deden, tot ieders tevredenheid.
Inmiddels is het oud-katholicisme een wijdvertakte internationale gemeenschap, die innige banden onderhoudt met de anglicaanse en de orthodoxe kerkgenootschappen. Vooral met de anglicanen is de band zeer nauw: oud-katholieke priesters mogen voorgaan in een anglicaanse dienst, en omgekeerd. In Arnhem delen de anglicanen het kerkgebouw met hun oud-katholieke broeders en zusters, en worden er regelmatig gezamenlijke vieringen gehouden.
Ondanks de meningsverschillen hebben oud-katholieken beslist geen hekel aan de rooms-katholieken. Beide kerkgenootschappen delen verregaand dezelfde basis en dezelfde liturgie.

.

Maria en de heiligen

 

Wie de Arnhemse oud-katholieke Willibrorduskerk binnengaat, wordt begroet door een beeld van de heilige Willibrordus.

Binnen in de kerk heeft een beeld van Maria met het kind Jezus een bijzondere plaats gekregen, midden in een krans van kaarsjes.

Dat is in de afgelopen jaren zo gegroeid, heel natuurlijk en heel geleidelijk. Zo heeft iedere parochie zijn eigen, plaatselijke gebruiken.

Klik hier om meer te lezen over 'Maria in het oud-katholicisme'.

Wie de Arnhemse kerk binnenkomt, weet zich meteen in een katholiek gebedshuis, daar kan  geen twijfel over bestaan. Ook de eredienst en de viering van hoogfeesten zijn honderd procent, helemaal en onvervalst katholiek. Ja, natuurlijk worden er kinderen gedoopt en huwelijken en verbintenissen ingezegend. Natuurlijk houdt de Oud-Katholieke Kerk alle zeven sacramenten in ere. En Palmpasen mét palmtakken en Aswoensdag mét as. En de Goede Week en Pasen en Kerstmis en Pinksteren en Hemelvaart en de heilige Willibrord en de heilige Eusebius en alle andere goede en waardevolle dingen die horen bij een traditie van tweeduizend jaar. Op een eigentijdse manier, dat wel.

 

Wie meer wil weten over de historie en de achtergronden van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, kan terecht op de site van de landelijke kerk

 .

Alt-katholisch (DEUTSCH)


Wir sind eine Pfarrei der Alt-Katholischen Kirche der Niederlande (https://oudkatholiek.nl/). Das heisst, dass wir katholisch sind auf eine Weise, die sich eher auf die frühesten Jahrhunderte des Christentums beruft (deshalb "alt"-katholisch) als auf die zentrale Leitung aus Rom. Konkret bedeutet das, dass wir unsere eigenen Bischöfe von Utrecht und Haarlem wählen und dass Priester und Gläubige in der Leitung der Kirche mitarbeiten. Das hat im 20. Jahrhundert zur Einführung des Niederländischen in der Liturgie, zur Aufhebung der priesterlichen Zölibatsverpflichtung und, seit zehn Jahren, zur Weihe von Frauen zum Priesteramt geführt. Wir glauben, dass diese Anpassungen uns in die Lage stellen, den alten katholischen Glauben in unserer Zeit lebendig zu erhalten.

Wer getauft ist, in der eigenen Kirche an der Kommunion teilnimmt und mit uns die Gegenwart des Herrn feiern will, ist wilkommen bei der Kommunion und bei der Spendung anderer Sakramente.

Prijs de Heer, mijn ziel.
Heer, mijn God, hoe groot bent u.
Met glans en glorie bent u bekleed,
in een mantel van licht gehuld.

 

Psalm 104: 1, 2

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS