Vastenactie(s) 2020

In de vastenperiode zijn we op drie verschillende manieren bezig met de verantwoordelijkheid voor onze naasten.

  • In de kerk staat een doos voor koffie, filters en DE-bonnen. De inhoud van de doos is bestemd voor de voedselbank in Arnhem.
  • De missie St Paulus vraagt onze aandacht voor een opvanghuis in Hongkong. In Hongkong werken veel arbeidsmigranten, voornamelijk vrouwen in de huishouding van de rijke inwoners. Zij sturen hun salaris voor een groot deel naar de achtergebleven familie in het land van herkomst.
    In het opvanghuis kunnen vrouwen terecht als ze op straat worden gezet zonder verblijfsvergunning of geld. Er wordt medische en juridische zorg geboden. De 2e collecte zal voor dit project zijn.
  • Op de 4e zondag is er een schrijfactie voor gevangenen. We kunnen gevangenen in binnen-of buitenland een paasgroet sturen, de kaarten en enveloppen liggen klaar.

Alle drie acties zijn van harte aanbevolen!

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS