Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Oecumene | Rijstmaaltijden in de Veertigdagentijd

Sobere rijstmaaltijden en vespervieringen in  de veertigdagentijd

Het Oecumenisch Platform organiseert in 2010 ook weer een combinatie van sobere rijstmaaltijden en vespervieringen in de Veertigdagentijd. Omdat we ons verbonden voelen met de armen in de wereld en dichtbij, willen we in de veertig dagen voor Pasen vasten door een warme maaltijd te vervangen door rijst. De opbrengst van de collecte tijdens de maaltijd is bestemd voor een door de organiserende gemeente te bepalen doel.Aansluitend is er een vesperviering (avondgebed) die door mensen uit verschillende kerken wordt verzorgd. Het thema is: In de woestijn…..
De rijstmaaltijden en vespervieringen zijn iedere woensdagavond van 24 februari t/m 31 maart. De maaltijd begint om 18.00 uur, de viering om 19.15 uur. Beide zijn afzonderlijk te bezoeken.

Tijden en plaatsen vindt u in de agenda Contactpersoon is onze pastoor, Remco Robinson