Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Februari | Rijstmaaltijden en vespervieringen

Het Oecumenisch Platform Arnhem-Noordoost organiseert in 2011 weer een combinatie van sobere rijstmaaltijden en vespervieringen in de Veertigdagentijd. Het thema is: “Ik zie je”

Tijdens de maaltijden wordt een hongerdoek gebruikt. Het gebruik hiervan gaat terug naar de middeleeuwen. Kerkbezoekers keken niet langer uit op de kerkschatten op het altaar, maar het stoffen voorhangsel leerde hen dat ze soberheid moesten betrachten. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw, worden in veel kerkgebouwen opnieuw hongerdoeken gebruikt. De voorbereidingsgroep heeft gekozen voor een hongerdoek uit 1982. Het is enerzijds geschilderd vanuit Haïtiaans perspectief van geweld, onderdrukking en bewapening, anderzijds vanuit het bijbels perspectief van hoop, leven en verwachting.

Omdat we ons verbonden voelen met de armen in de wereld, ver af en dichtbij, willen we in de veertig dagen voor Pasen vasten door één warme maaltijd te vervangen door rijst en water. De opbrengst van de collecte tijdens de maaltijd is bestemd voor een door de organiserende gemeente te bepalen doel.

Aansluitend aan de maaltijd is er een vesperviering, die door mensen uit verschillende kerken wordt verzorgd.

De rijstmaaltijden en vespervieringen zijn iedere woensdagavond van 16 maart tot 20 april. De maaltijd begint om 18.15, de vesperviering om 19.15. Beide zijn afzonderlijk te bezoeken.

De viering duurt een half uur. De data:

16 maart                     Baptistenkerk, Willem van Kleeflaan 6, 6824 AS Arnhem

23 maart                     Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1, 6811 BS Arnhem

30 maart                     Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505, 6824 KL Arnhem

06 april                       RK Diaconaal Centrum, Van Slichtenhorststraat 34, 6821 CM Arnhem

13 april                       Lutherse Kerk, Spoorwegstraat 8, 6828 AS Arnhem

20 april                       Parkstraatgemeente, Parkstraat 31-A, 6828 JC Arnhem