Pasen 2019

Op weg naar Pasen

In een lied wordt het Paasfeest omschreven als feest “van de hoop die niet sterven wil….” Wat is hoop? In onderstaande (bekende) tekst van Havel vind ik het prachtig onder woorden gebracht.

De weg van de hoop
Diep in onszelf dragen we hoop;
als dat niet het geval is
is er geen hoop.
Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet het voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze krachtige betekenis
is niet hetzelfde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. 
Hoop is ergens voor werken omdat het goed i,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid dat iets zinvol is, 
ongeacht de afloop,
ongeacht het resultaat.

(Václav Havel)

Palmzondag

Op 14 april vieren we om 10 uur Palmzondag.

Witte Donderdag
Op Witte Donderdag 18 april om 17.30 uur is er een inleiding van ds. Hans Uytenbogaardt met een eenvoudige maaltijd (wilt u zich hiervoor opgeven). Daarna is er een gezamenlijke viering onder verantwoordelijkheid van de Oudkatholieke kerk. Bisschop Vercammen zal in deze dienst voorgaan.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag 19 april is er om 17.00 uur mogelijkheid tot stille meditatie. Aansluitend om 17.30 uur de inleiding van de bisschop met aansluitend de maaltijd. (wilt u zich hiervoor opgeven, de lijst ligt in de Kloostergang of bij het kerkbestuur).
Om 19.30 uur hebben we een gezamenlijke viering onder de verantwoordelijkheid van de Lutherse gemeente.

Paaswake
Op 20 april begint om 19.30 uur de inleiding van de bisschop. De gezamenlijke Paaswake onder verantwoordelijkheid van de  Oudkatholieke kerk begint om 21.00 uur.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS