Overlijden Remco Robinson

Wij zijn geschokt door het plotseling overlijden van priester Remco Robinson.
Remco kwam onze parochie binnen en heeft bij ons het oud-katholieke leven geproefd. Hij zong graag en werd misdienaar. Na zijn opleiding aan het Seminarie werd hij eerst diaken gewijd, vervolgens priester en werd hij pastoor in onze parochie. Hij heeft zich ingezet voor onze parochie, zocht naar mogelijkheden om deze parochie levendig te houden, met oog op de toekomst, met oog voor de wereld om ons heen. Gedreven en zachtmoedig zocht hij zijn weg. Het was niet altijd gemakkelijk. 
Hij was trots op zijn kinderen die deel uit maakten van onze parochie. 
Wij bidden dat hij mag zijn opgenomen in Gods liefde, en dat ook zijn vrouw Ruth en de kinderen mogen ervaren dat zij niet helemaal alleen zijn. 

Dat de zegen van God je mag begeleiden in de nacht en op de dag 
haar liefde je mag omhullen als je huilt en als je lacht en je je geborgen weet.
Door de zegen van de Allerhoogste door de kus van God, Amen

Op vrijdagavond is het mogelijk afscheid van hem te nemen in Vlissingen, op maandag zal de uitvaart in Middelburg zijn. 
Binnen onze parochie willen we ook op vrijdagavond iedereen de mogelijkheid bieden om Remco Robinson te gedenken. 
Vrijdagavond om 19 uur is de kerk open. In een korte samenkomst willen we stil worden, samen bidden, een lied zingen, een kaars aansteken en ons laten troosten door een woord uit de Schrift. Daarna is het mogelijk om eventueel herinneringen te delen. Vanzelfsprekend zullen we ook zondag stil staan bij zijn overlijden. 
Van harte welkom. 

Namens het kerkbestuur

Joke Kolkman

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS