OKKN Vastenactie 2019

Het Collegiaal Bestuur beveelt voor de vastenactie 2019 het Project Syrische Vluchtelingen van harte bij u aan en brengt de informatie hierover graag langs deze weg bij u onder de aandacht.

Het project wordt georganiseerd vanuit het Syrisch Orthodox JongerenPlatform door de heer Simon Saliba. Zijn toelichting vindt u in de bijlage. Hij schrijft hierin onder andere:

"Het Syrisch Orthodox JongerenPlatform zet zich in om de reeds gewortelde Syrisch-orthodoxe gelovigen te betrekken in het leven van de nieuw gevluchte broeders en zusters. De vluchtelingen leren hierdoor van de ervaringen die de Syrische gemeenschap heeft opgedaan in Nederland en op welke manier zij het beste één kunnen worden in Nederland en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Het is ontzettend belangrijk om de eigen identiteit niet te vergeten, maar het is belangrijker om een weg te creëren in de dynamische samenleving in Nederland, om zo efficiënt mogelijk in te burgeren en een onderdeel te worden van de Nederlandse samenleving. Met hulp van tientallen vrijwilligers en donaties is het mogelijk om deze vervreemde Syrische vluchtelingen bij elkaar te brengen in sociale en religieuze activiteiten."

Het Collegiaal Bestuur hoopt op een mooie opbrengst van de vastenactie 2019!

Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Er is ook een folder beschikbaar, klik hier om deze te openen.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS