Kerkbalans 2019

Uw bijdrage wordt gevraagd.....
Kerk- zijn betekent samen een geloofsgemeenschap vormen.
In onze geloofsgemeenschap is iedereen van harte welkom met zijn of haar levensverhaal.
Iedereen mag komen met de vragen, de twijfels, het vertrouwen en het geloof. Sommige mensen komen bijna elke week naar de eucharistieviering en zijn ook trouwe bezoekers van andere bijeenkomsten. Anderen komen minder regelmatig, dat is ook goed.
Iedereen is ons dierbaar.
Het kost geld, tijd en moeite om de parochie overeind te houden. De plaatselijke parochie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en voor een deel van het salaris van de pastoor. Daarnaast komen er rekeningen binnen voor verwarming, voor de kaarsen en de hosties, van de organisten, voor de inkt om het parochieblad te maken, voor de verzekeringen, om maar eens een aantal onderwerpen te noemen. Ook moeten we elk kwartaal voldoen aan de verplichting tot afdracht aan de landelijke kerk.
We betalen dit allemaal met elkaar.

Gelukkig hebben we ook inkomsten uit de verhuur van de kerk en de kloostergang. Deze inkomsten maken het allemaal net iets gemakkelijker om rond te komen.
Veel leden van onze parochie maken automatisch hun kerkelijke bijdrage over, dan is nog gemakkelijker met een vijfjarige schenkingsovereenkomst.

Voor alle leden is er in januari altijd de actie kerkbalans over de kerkelijke bijdrage.
Een verzoek: bedenk hoeveel de kerk u waard is.

Hiermee is niet alles gezegd
De opmerking `Iedereen is ons dierbaar` spreekt wellicht voor zich: ook als u door omstandigheden financieel niet of bijna niets kunt bijdragen, bent u van harte welkom.
Een andere opmerking spreekt wellicht ook voor zich. Iedereen is uitgenodigd op een andere manier bij te dragen aan onze parochie. We hebben parochianen nodig voor allerlei grote en kleine taken. Bijvoorbeeld in het kerkbestuur: we hebben een bestuur waarin we prettig samenwerken. Maar één of twee extra mensen zijn meer dan welkom. Tijdens de vieringen zijn er allerlei dingen te doen: dienen als acoliet, lezer, voorbidden, koffie zetten of de bloemen verzorgen. Het groepje gastheren/gastvrouwen is op dit moment erg klein. Zij staan achter in de kerk bij de deur en verwelkomen eventuele gasten. Zij doen de afkondigingen en collecteren, na afloop noteren ze de gegevens in een speciale map. Wij zoeken mensen die op regelmatige basis gastheer of gastvrouw willen zijn. Zij worden ingeroosterd zodat van te voren duidelijk is wanneer men aan de beurt is.
Daarnaast willen we graag een groepje reserve- vrijwilligers maken. Als u zich niet van te voren wilt of kunt vastleggen voor een bepaalde taak, is dit een mogelijkheid. Als iemand verhinderd is, kan hij of zij u bellen met de vraag: kun je aanstaande zondag mijn taak overnemen?
Wat zal uw bijdrage zijn voor komend jaar? We horen het graag. Vul daarom het bonnetje aan de achterkant van de folder in of meldt u aan voor een periodieke gift.


Van uw kerkbestuur:, Niek van der Veen, Antoon Smulders en Joke Kolkman

 Download hier de Kerkbalans folder

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS