Kerkbalans 2018

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2018 is het thema "Geef voor je kerk".

Het werk in en van onze parochie kan alleen doorgaan als er voldoende financiële middelen zijn daarom doen we ook dit jaar weer een beroep op alle leden en meelevende leden om bij te dragen aan Kerkbalans.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS