Zangmiddag op 1 oktober

Op 1 oktober van 13.00 u. tot 15.30 u.  wil de cantorij van de Lutherse Gemeente met iedereen die houdt van zingen en van kerkmuziek een zangmiddag houden.

We doen dit nadat we met elkaar de door onszelf meegebrachte lunch hebben gebruikt aansluitend aan de Lutherse dienst (11.00 u. tot 12.15 u.)

 

Doelgroep: leden van de Lutherse Gemeente en de Oud-katholieke Parochie, maar zeker ook mensen die niet aan een kerkelijke gemeente verbonden zijn maar hierin geïnteresseerd zijn en houden van zingen.

 

Op deze middag zullen we van beide kerkelijke gemeentes de zangbundel gebruiken: nl. het Oud-katholiek Gezangboek en het Liedboek.

Daarin zullen we met elkaar zowel verbindingen gaan vinden (welke ordinaria staan in beide en worden ook door beide gemeentes gebruikt?) als ook verschillen: Welke liederen staan in beide bundels en welke muzikale of tekstverschillen komen we dan tegen?

We zingen muziek die door de cantorij van de Lutherse Gemeente ook in de dienst van  22 oktober gezongen gaat worden, zoals een antwoordpsalm. We zingen een responsoriale psalm.

Diverse mensen zullen ons hierbij voorgaan, o.a.: Klaas Spijker, Pieter Endedijk, Thea Endedijk.  Wij hopen op veel enthousiasme en nieuwsgierigheid van alle kanten. Opgave kunt u doen via thea.endedijk@gmail.com

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS