Boek over 350 Jaar oud-katholieke kerk in Huisduinen en Den Helder

Persbericht

Katholieken in de Noordkop. Jansenisten en Papen

350 Jaar oud-katholieke kerk in Huisduinen en Den Helder

door Gerrit den Ouden

In een uithoek van het voormalige ‘WestVriesland’ mochten de katholieken van de parochie ‘H. Nicolaas’ in 1672 haar eerste kerkhuis bouwen onder de bescherming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Ondanks haar lange gevecht met de kerk van Rome bestaat ze na 350 jaar nog steeds.

Vissers, walvisvaarders, vletterlieden, haringtrekkers en redders van mensen.

Mensen die de zee konden ‘lezen’.

Ze woonden vaak in het ‘oude Helder’.

De vele oorlogen hebben haar ook niet klein kunnen krijgen. Engelsen, Russen, Fransen en Duitsers bemoeiden zich met hen. Een kerkhuis in 1799 en een kerk in de Tweede Wereldoorlog gingen hierbij verloren.

 

Het boek is voor het eerst de eigen oud-katholieke geschiedenis van de reis door de tijd van deze groep gelovigen.

 

In het voorwoord schrijft mgr. dr. Dick Schoon bisschop van Haarlem:

De schrijver maakt ruimschoots maar tegelijk op kritische wijze gebruik van het werk van zijn voorgangers en hij verbindt de kerkelijke situatie telkens met de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de Noordkop, die vanuit de centra van de Republiek en het latere Koninkrijk nogal eens als het einde van de wereld werd betiteld. Hij put uit oude bronnen en archiefmateriaal van de parochie, dat hij op wonderlijke wijze zelf hervond. Ook levende bronnen boort hij aan door getuigenissen op te nemen van leden van de huidige parochie. Moeilijkheden in een langer geleden en ook recenter verleden gaat hij daarbij niet uit de weg.”

 

Gegevens van het boek: A4, harde kaft in kleur, tekst en illustraties: zwart-wit. 336 pagina’s, waaronder een uitgebreide personenindex en literatuurlijst.

Het boek zal in een gelimiteerde (beperkte) oplage verschijnen en zal voor de kostprijs van € 25, -- verkocht worden aan hen die het boek bestellen. Deze prijs is dan uiteraard zonder eventuele verpakkings- en verzendkosten.

U kunt het boek tot eind augustus 2017 bestellen  via denouden@wxs.nl en zal eind september, begin oktober aan de bestellers uitgeleverd worden.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS