Bezoek van Bisschop Manuel Ernesto uit Mozambique

Op Woensdagmiddag 25 januari 14:30 u. ontvangen we bisschop Manuel Ernesto uit Mozambique in de Kloostergang.

Al enige jaren zijn onze parochie en de kerngroep betrokken bij het project Hagar en Ismaël.
Dit ondersteunt ongehuwde tienermoeders in Mozambique.

Afgelopen jaren hebben we met collectes en acties geld ingezameld en al € 2500,- kunnen overhandigen.

Nu is er de gelegenheid, om één van de personen die hier vanuit Mozambique direct bij betrokken is te ontmoeten. Want bisschop Manuel Ernesto van Niassa komt woensdagmiddag 25 januari aanstaande persoonlijk langs bij ons in de Kloostergang.

We zijn hier erg blij mee, want we kunnen nu uit de eerste hand horen hoe de situatie er is, wat er allemaal gebeurt en een inkijk krijgen in het dagelijks leven in Mozambique.

Bisschop Manuel Ernesto heeft een speciale band met Nederland, want een deel van zijn theologiestudie heeft hij gevolgd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is diep geworteld in de Afrikaanse en de christelijke cultuur.

Bisschop Manuel Ernesto is de opvolger van bisschop Mark van Koevering, die aan de wieg stond van het project van Hagar en Ismaël.

Beide bisschoppen hebben goede contacten met de Oud-Katholieke Missie St. Paulus. Vanwege onze inzet voor het project Hagar en Ismaël hebben we de eer de bisschop bij ons te mogen ontvangen.

Ons diaconaal project "Hagar en Ismaël" heeft tot doel om te zorgen voor goede opvang van ongehuwde tienermoeders en hun kinderen door het bouwen van een opvanghuis. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het streven de moeders opvang te bieden en een opleiding te laten volgen, zodat zij met werk een inkomen kunnen verdienen. Op deze manier wordt voorkomen dat deze moeders op straat hun heil moeten zoeken.

Tijdens deze middag zal er koffie en thee met wat lekkers zijn in de Kloostergang. Een vrijwillige bijdrage aan de kosten is natuurlijk van harte welkom. Deze zal volledig worden besteed aan het project van Hagar en Ismaël. Wij hopen u woensdag 25 januari te mogen begroeten.

Woensdag 25 januari 2017, presentatie van de Anglicaanse bisschop Manuel Ernesto van Lichinga, Mozambique.
Ontvangst 14.30 uur.
Aanvang 15.00 uur.
Einde: uiterlijk 17.00 uur.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS