Gemeentevergadering verplaatst naar 8 november

Twee keer in het jaar, in het voorjaar en in het najaar, wordt in onze parochie de gebruikelijke gemeentevergadering gehouden.

De aanvankelijk voor zondag 4 oktober geplande vergadering kon geen doorgang vinden. De bijeenkomst wordt nu op zondag 8 november gehouden, aansluitend aan de dienst, en gesterkt door een feestelijke lunch.

De oud-katholieke kerk is een synodale kerk, waarin niet alleen de priesters en de bisschoppen bepalen wat er gebeurt, maar ook de ‘gewone’  parochianen. De gemeentevergadering, die wordt gehouden in de Kloostergang naast de kerk, is voor belangstellenden toegankelijk, maar alleen de leden hebben stemrecht.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS