Aartsbisschop hekelt graaicultuur

Op zondag 19 september hadden de Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus en de Nijmegen-Arnhem Chaplaincy van de Anglicaanse Kerk een gemeenschappelijke oecumenische eucharistieviering.

Reverend Sam van Leer heette de aartsbisschop hartelijk welkom en memoreerde de bijzonder band tussen de beide kerken. De anglicaanse en oud-katholieke kerk hebben een `full communion`. Daaronder wordt niet alleen verstaan, dat wij elkaars communie erkennen, maar ook de andere sacramenten. Een oud/katholieke bisschop kan bijvoorbeeld een anglicaan het Vormsel toedienen.

In zijn preek bracht de aartsbisschop de parabel van de onrechtvaardige rentmeester (lees: manager) in verband met de graaicultuur van uit de hand gelopen bonussen. De volledige preek kunt u hier nalezen.

Op de foto ziet u beide voorgangers na afloop van de viering.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS