Maand:  


Van 10 oktober 2021 10:00 t/m 10 oktober 2021 11:30 :
OK Eucharistieviering en Ziekenzegen
OK Eucharistieviering. Zondag van de rijke. Jezus laat ons zien dat er andere dingen zijn dan geld en goed die ons rijk maken. Deze zondag wordt ook de ziekenzegen gegeven voor wie die wil ontvangen. Jakobus schreef “Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, de Heer zal hem laten opstaan.”……Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.”

Van 24 oktober 2021 10:00 t/m 24 oktober 2021 11:30 :
Dienst van Schrift en Gebed
Dienst van Schrift en Gebed. Zondag van Bartimeus. Jezus opende de ogen van Bartimeüs, een blinde bedelaar. Hoe vaak denken wij dat we zien en zijn we toch blind voor de dingen om ons heen? Laten we bidden en hopen dat Jezus ook onze ogen opent zodat wij niet ziende blind zijn.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS