Kerkinrichting

Ook de kerkinrichting werd ter sprake gebracht. De essentie ligt wat de aartsbisschop betreft bij het groeien in een bewust omgaan met liturgie. De reflexie moet niet gestaakt worden.
Anderen vinden nog steeds, dat er eerst uitgesproken moet worden of we wel iets willen veranderen. “De dienst van afgelopen zondag was heel goed”.
De kerkarchitect is volgens de bisschop voorbijgegaan aan de inbreng die er in de afgelopen jaren is geweest.  Een aantal zaken is toen heel zorgvuldig gedaan, maar er ontbrak wel een totaalconcept.
Op advies van oud-bisschop en oud-pastoor van Arnhem, mgr Glazemaker, heeft de aartsbisschop voorgesteld om met een niet-belanghebbende liturg Hans van de Boomgaard van gedachten te wisselen.
Muuraltaren worden in de Oud-Katholieke kerk alleen nog in enkele kerken van het aartsbisdom Utrecht gebruikt.
Een deelnemer had als eerste indruk van de viering in Arnhem, dat het tweede Vaticaanse concilie volkomen aan de parochie voorbij was  gegaan.
Folder van de firma StadelmaierSommigen hadden bezwaar tegen de groei van het project, van aanvankelijk alleen de plaatsing van het altaar tot een megaproject van € 150.000,- en zijn bang dat de kosten ook nog overschreden zullen worden.
Ook de aartsbisschop vond, dat de kosten omlaag moesten en dat een aantal bestaande elementen in het plan ingepast kunnen worden. Wel is het zo, dat de “potjes” waaruit de eventuele herinrichting betaald zou worden specifiek bedoeld zijn voor de liturgie, vaak per testament. Dit geld kan niet zomaar een andere bestemming krijgen.
Multifunctionaliteit van de kerk is een punt van overweging, maar die zal altijd beperkt zijn, omdat de functie van kerk voorop moet staan.

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS