25- tot 45 jarigen

Deze groep is druk met het verdienen van hun boterham en met andere verplichtingen en wil wellicht daardoor geen nieuwe verplichtingen (in de kerk) aangaan.
De aartsbisschopDe pastoor zou één op één met deze mensen moeten praten en we zouden voor deze groep ook open moeten staan. Ook in de wijk is deze leeftijdsgroep te vinden. Als deze groep (of nog jongere) ’s zondagsmorgens nog ligt te slapen, waarom dan niet bijvoorbeeld eens per maand een mis op zaterdagavond? Ook dat is een kwestie van openstaan.
Er wordt opgemerkt dat in de Nieuwsbrief “allerlei heiligen voorbijkomen” en dat dat niet aanspreekt bij deze groep. In Nijmegen gaat de kerngroep meer thematisch aan de slag, met een dienst over politiek en een dienst in het teken van bevrijding en dodenherdenking. Dat spreekt hopelijk meer aan.
Er is steeds een spanningsveld tussen deze thematische benadering en de inhoudelijke kant van de Oud-Katholieke vieringen. Eigenlijk is dit een oude vraag: Hoe kunnen geloof en traditie functioneren in een tijd dat we zelf leven.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS