Aart Stadelmaier licht voorstellen kerkinrichting toe

Op zondag 14 maart jongstleden was er na de viering een bijeenkomst over een mogelijke nieuwe kerkinrichting. De heer Stadelmaier van het gelijknamige bedrijf, gaf een presentatie en de parochianen konden hem, vaak kritische , vragen stellen.
Het belangrijkste uitgangspunt van de plannen is, dat de priester de viering kan houden, met het gezicht naar de kerkgangers. Onze kerk heeft nu een muuraltaar en dat is dus lastig. Tegelijk is de ruimte beperkt. Daarom zou het huidige muuraltaar vervangen moeten worden voor een compacter exemplaar, dat dus verder naar voren geplaatst is. Daarvoor moeten dan ook de treden naar het altaar geëffend worden.
Andere uitgangspunten zijn openheid en transparantie, rust en balans. In de plannen is het altaar kleiner. Het tabernakel staat in het centrum achter het altaar en heeft de vorm van een zuil. (Gedachte daarachter is dat het tabernakel niet een hokje is waarin het sacrament is opgeborgen, maar een symbool voor Christus, die op ons wacht).

De parochianen debatterenDe communiebank wordt in de plannen als een "hek" beschouwd, dat de openheid in de weg staat.
In plaats van de kerkbanken zouden er stoelen komen, die in een arcadevorm geplaats (en geschakeld) kunnen worden. Ook zijn er speciale zitplaatsen voor kinderen gepland (bijvoorbeeld poefjes). Maar als de banken verdwijnen, dan zal er ook iets aan de vloer gedaan moeten worden. De kerk had vroeger elektrische vloerverwarming. De restanten daarvan, metalen strips, zijn door de banken gemaskeerd, maar zullen dan lelijk in beeld komen.

In de discussie en vragen die volgden speelden grofweg vier hoofdthema's: de liturgie, zoals die zou behoren te zijn, gehechtheid aan bepaalde voorwerpen in de kerk, praktische inrichtingszaken en de kosten.

Liturgie

Uitgangspunt voor de inrichting van het kerkgebouw moet de liturgie zijn, die daarin gevierd wordt. Het punt dat de priester met het gezicht naar "het volk" zou moeten staan is al genoemd. Ook werden er andere opvattingen geuit. "Tijdens het tafelgebed spreekt de priester namens ons en tijdens de preek spreekt hij, dat is althans te hopen, namens God". Over de liturgische aspecten is ook enkele jaren geleden al gesproken tijdens een werkbezoek met aartsbisschop Joris Vercammen.. Er was toen een opiniepeiling met een meerderheid voor een oriëntatie van de priester naar het oosten. Achtergrond daarvan is, dat wij wachten op de wederkomst van Christus, vanuit het oosten. Er waren toen ook veel onthoudingen of mensen die lieten weten (nog?) geen duidelijke voorkeur te hebben.

GehechtheidParochianen Willibrordusparochie in gesprek met Aart Stadelmaier

Sommige mensen zijn bijzonder gehecht aan verschillende dingen in de kerk. Opvallend was, dat het altaar zelf daarbij niet vaak genoemd werd, wel het feit dat daarin een parochiaan via een schenking daar bladgoud heeft laten inleggen. Ook de relieksteen moet natuurlijk behouden blijven. Tabernakel en godslamp zijn nog niet zo heel lang geleden ontworpen door een kunstenaar. Ook zijn sommigen gehecht aan de communiebank of aan de zitbanken.

Praktische zaken

Er is heel weinig ruimte op het priesterkoor. Er is nauwelijks plaats voor kinderen. Ook bij begrafenissen is er geen goede mogelijkheid om de kist te plaatsen of om die de kerk in te dragen. Een adventskrans, een kerstboom: het is behelpen. Sommigen waren bang dat het kazuifel in brand zou komen te staan.
De communiebank is een belemmering voor een multifunctioneel gebruik van de kerk, maar het is wel de vraag of een naar voren geplaatst altaar dat niet evenzeer zal zijn. Een altaar kan verplaatsbaar zijn, maar dat gaat weer in tegen het gevoel van eerbied voor datzelfde altaar. Het altaar is immers het centrum van de kerk.

Financiën

De financiële situatie van de kerk is niet bepaald riant. De heer Stadelmaier schat de kosten in tussen € 50.000 á € 70.00 als minimum en € 150.000,- als maximum. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de keuzes die er gemaakt zullen worden.
Gevraagd werd of het allemaal wel zo verstandig is zoveel geld uit te geven, ook al komt dit uit "speciale potjes". De discussie over de kerkinrichting is gestart bij de aartsbisschop. Die heeft ook toegezegd, dat een gefundeerd plan niet kansloos is. Het geld zou gefaseerd via het liturgisch fonds ter beschikking gesteld kunnen worden.
Geopperd werd ook, dat dit geld beter uitgegeven zou kunnen worden aan bijvoorbeeld een promotiecampagne in Nijmegen, maar daar werd dan weer tegenovergesteld, dat dit geld alleen bedoeld is voor liturgische zaken.

Besloten?

Bij sommigen bestond de indruk, dat het kerkbestuur al lang een besluit genomen had. Dit werd echter met kracht ontkend. Het foldertje van de ontwerpers was slechts bedoeld, om zichtbaar te maken wat er mogelijk is.

 

 

Reacties: 1-1
Door Gast: berd @ 2010-04-19 18:31:28
Niet doen!
Het kerkgebouw van Arnhem is als geheel ontworpen. Het is een uniek gebouw, want de enige kerk die als totaalconcept is bedacht en uitgebouwd in de jaren '40. Afblijven, aub. Trek u niets van de AB aan.
Reacties: 1-1
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS