Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Maart | Brief pastores maart 2020

Zusters en broeders
van de Lutherse gemeente en Oud-Katholieke Kerk in Arnhem

“Vieren wij de veertig dagen
met hun vreemde bange vragen…..”

Deze regels spoken al een paar dagen door mijn hoofd, het is een refrein van een liedje van enkele jaren geleden voor de kinderkerk.
We leven in een periode met vreemde en bange vragen: Wie wordt er ziek? Raak ik besmet? Hoe lang duurt dit? Worden we nog meer beperkt in onze mogelijkheden?

De vastentijd is een tijd van vragen, van twijfels, van verzoeking en inkeer. Elk jaar opnieuw. In de vastentijd hebben we weet van lijden, van sterven, ook zonder virus en zonder verplichte isolatie.
In deze tijd hopen we op Licht dat doorbreekt.
In deze tijd geloven we dat de Heer is opgestaan. En wij met Hem!
We bidden dat we ook tijdens deze bange veertigdagen mogen ervaren dat Gods Licht schijnt over ons leven. De onderlinge verbondenheid binnen en buiten de parochie en gemeente zal ons zeker helpen.

Deze verbondenheid willen we concreet invulling gegeven.
De komende zondagen kan er geen dienst worden gehouden in ons gebouw. Maar dit betekent niet dat de kerk ver weg is.
De bisschoppen van de Oud- Katholieke Kerk nemen vieringen op in de kerk van Amersfoort. Deze vieringen zijn life op zondagochtend via de landelijke website mee te maken. (www.okkn.nl) Eveneens is er op zondagochtend een Lutherse viering met verschillende voorgangers te volgen via de website van de Lutherse kerk in Amsterdam (www.luthersamsterdam.nl) of via het YouTube kanaal. U kunt dit ook later op elk gewenst moment bekijken

Op onze plaatselijke websites wordt op dinsdag en op vrijdag een overweging geplaatst om ons te bemoedigen. De plaatselijke pastores zullen daarvoor zorgen.
In deze vastentijd heeft elke zondag z’n eigen vaste lezingen, liederen en gebeden. We gaan ook dit op de website plaatsen met een enkel persoonlijk woord. Dit kan helpen bij uw persoonlijk moment van bezinning en stilte.
Zo gaan we toch samen de weg naar Pasen.

Vanzelfsprekend zijn wij als pastores beschikbaar om via de telefoon of de mail het gesprek met u aan te gaan. Wij zullen zelf initiatieven nemen, maar u kunt ons ook gerust bellen als u zich zorgen maakt of omdat u gewoon even gezellig wilt praten. In geval van nood kunnen wij een afspraak maken om op bezoek te komen, het reguliere huisbezoek moet worden uitgesteld.
Neemt u vooral contact op als u er behoefte aan hebt!

Op woensdagavond wordt onze klok geluid, samen met honderden andere kerkklokken. Het is een geluid van solidariteit, van troost en verbondenheid.
Helaas luidde de klok vanavond niet om ons uit te nodigen voor de viering.
Dat komt wel weer.
Moge wij ons in deze hele bijzondere vastentijd toch gedragen weten door de gekruisigde en opgestane Heer.

Een herderlijke groet van uw pastores:

Ds Hans Uytenbogaardt, pastoraal werker Marianne Brussel en pastoor Joke Kolkman.