Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Februari | Bezoekgroep

Voor Kerstmis is een groepje parochianen spontaan met een bloemstukje of een ander presentje bij mensen op bezoek gekomen die wegens hun gezondheid niet naar de kerk kunnen komen. Als kerkbestuur vinden we het geweldig dat mensen zelf met een dergelijk initiatief komen. Het laat zien dat mensen betrokken zijn bij hun medeparochianen. In een parochie waar mensen soms meer dan een uur van elkaar afwonen, is het heel bijzonder als mensen voor elkaar moeite doen. Wij zijn deze mensen dankbaar voor hun initiatief en moeite.
Betrokkenheid bij elkaar is niet alleen een zaak rond Kerstmis, maar is iets wat we altijd moeten hebben. We denken dat er veel mensen zijn die graag eens bezoek van iemand uit de parochie zouden willen ontvangen. Ook is gebleken dat er mensen zijn die bij anderen op bezoek willen gaan. Het kerkbestuur zou daarom graag een bezoekgroep organiseren. Mensen die eens in de maand of zes weken bij anderen op bezoek willen gaan. (Dit komt niet in de plaats van het huisbezoek door de pastoor, maar vult het juist aan.)
Zou u graag bezoek willen ontvangen of  bij anderen op bezoek willen gaan, dan kunt u dit bij de pastoor aangeven. Of misschien kent u iemand, die wel bezoek zou willen ontvangen, maar "te bescheiden" is om dat te vragen.. In overleg wordt bepaald wie bij wie op bezoek gaat. Kosten kunnen worden gedeclareerd. Hopelijk kan de betrokkenheid van mensen bij elkaar zo versterkt worden en groeien we als gemeenschap naar elkaar toe.