Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Februari | Groot Huisbezoek

Zoals in onze parochie gebruikelijk, zullen er ook in 2010 tijdens de Veertigdagentijd Groot-Huisbezoeken gehouden worden. De pastoor komt langs bij een van de parochianen, maar daar zijn dan ook andere parochianen bij aanwezig.

Het thema dit jaar is "zonde". Pastoor Remco Robinson: "Hoewel we met vreugde in het leven mogen staan, worden we allemaal wel met falen geconfronteerd. Beseffen, dat we eindige mensen zijn, schuld belijden, om vergeving vragen en de verzoening vieren, is een goede manier om hiermee om te gaan".

Bij de pastoor kunt u een tekst opvragen, die we tevoren doorlezen, evenals het precieze adres..

De data en plaatsen zijn:

di 9 mrt Apeldoorn

ma 15 mrt Westervoort

wo 17 maart Nijmegen

vr 19 mrt Ede