Oud-Katholieke Parochie Arnhem

2015 | Kelk en pateen als aandenken aan Jan de Haan

De pateen en de kelk die de parochie van Gerard Schoonderbeek als aandenken aan Jan de Haan heeft gekregen. Vanaf aswoensdag 2015, en gedurende de vastentijd zullen we deze gebruiken en daarmee het sobere karakter van de vastentijd verbeelden.

Kelk en pateen ter gedachtenis aan Jan de Haan

Kelk en pateen ter gedachtenis aan Jan de Haan