Periodieke giften belastingvrij

Sinds 1 januari is het mogelijk giften volledig aftrekbaar te maken voor de belasting door middel van een onderhandse overeenkomst tussen gever en begunstigde.

Voor de gever tellen slechts twee voorwaarden:

  • Een minimale duur van 5 jaar
  • De begunstigde moet een ANBI-erkenning (een "officieel goed doel") hebben en aan de voorwaarden voldoen.

Als u hier gebruik van wilt maken kunt u hier het formulier downloaden, invullen en aan secretaris Antoon Smulders geven ter ondertekening door de kerk.

U kunt ook de aankoop van collectecoupons onder deze overeenkomst laten vallen.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS