Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Nieuws | Periodieke giften volledig aftrekbaar

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk om giften volledig aftrekbaar te maken voor de belasting door middel van een onderhandse overeenkomst tussen de gever en de begunstigde. Voor de gever is het vrijwel zonder voorwaarden.

  • Minimale duur van de overeenkomst 5 jaar
  • Begunstigde is ANBI

Voor 2014 gold, dat zo'n overeenkomst via de notaris gedaan moest worden, met de bijbehorende notariskosten. Die komen nu te vervallen.

U kunt het formulier hier downloaden, invullen, ondertekenen en aan de secretaris afgeven.