Oud-Katholieke Parochie Arnhem

September | Ziekenzalving & Zegening

Zondag 13 oktober, 11:00 uur

Op zondag 13 oktober vindt in Arnhem in de Oud-Katholieke parochiekerk van de H. Willibrordus (Adolf van Nieuwenaarlaan 3, Arnhem) de ziekenzalving of -zegening plaats. Onze eigen pastoor, Joke Kolkman, zal voorgaan in een plechtige eucharistieviering rond dit thema. Zij die dat willen kunnen tijdens de voorbeden de ziekenzalving of -zegen krijgen van de pastoor.

De ziekenzegening is een gebed en zegening bij ziekte of zorgen. In de Oud-Katholieke vieringen hebben de voorbeden een vaste en belangrijke plek. Er wordt gebeden voor wie ziek zijn en voor de dierbare overledenen. Soms worden daarbij namen genoemd, dat is dan op uitdrukkelijk verzoek. Meestal worden de voorbeden zo uitgesproken dat verschillende mensen zich erin kunnen herkennen.

In de parochie in Arnhem, waartoe ook de kerngroep St. Stephanus in Nijmegen behoort, bestaat de traditie om af en toe een eucharistie viering te houden waarin de voorbeden voor de zieken extra aandacht krijgen en waar mensen kunnen vragen om een zegen of een zalving. Wie de krachten voelt afnemen, veel pijn heeft of als het lichaam niet meer wil, kan het goed doen te bidden om Gods nabijheid en om Zijn kracht. Bidden dat God niemand loslaat en nabij is in ieders zorgen. Om te horen en ervaren hoe God iedereen zegent met Zijn liefde. Dit gebed is dan persoonlijk voor hen die ziek zijn en erom vragen.

In Arnhem is de ziekenzalving een traditie, in Nijmegen gebeurt dit in 2013 voor het eerst. Deze bijzondere viering met gebed, zegen en zalving vindt in Nijmegen al eerder plaats en wel op zaterdag 5 oktober.

In beide vieringen is er een “gewone” eucharistie. Voor de voorbeden worden zij die dat willen uitgenodigd naar voren te komen. Men kan kort opschrijven waarvoor men de zegening wil, of dit mondeling aan de priester vertellen. In een gebed wordt dit voor God neergelegd. Men kan aangeven of men vervolgens de zegen of de zalving met heilig olie wil ontvangen. 

Intussen worden de andere aanwezigen gevraagd mee te bidden in stilte. Ook klinkt er muziek en worden er woorden van Taizé gezongen om de vertrouwelijke sfeer te onderstrepen. De Oud-Katholieke St. Willibrordusparochie hoopt dat deze viering zal helpen om Gods nabijheid te ervaren en verlichting te vinden in ieders zorgen.

 

 

Eucharistieviering met Ziekenzalving

Zondag 13 oktober 2013

11.00 uur

Oud-Katholieke Parochiekerk van de H. Willibrordus, Adolf van Nieuwenaarlaan 3, Arnhem.

_____________________________________________________________________________________

Inlichtingen:

Joke Kolkman

Oud-Katholiek pastoor

Parochie Arnhem/Nijmegen

026 – 4423654

pastoor@arnhem.okkn.nl