Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Augustus | Hans en Cilia Gerritsen treden toe

OP zondag 7 augustus traden Hans en Cilia Gerritsen toe tot onze parochie.

Hans is erg geïnteresseerd in religiositeit; afgelopen jaar is Hans na 4 jaren deeltijdstudie afgestudeerd als bachelor HBO Theologie. Momenteel volgt hij de master-opleiding HBO Theologie en vanaf september zal hij een schakelprogramma volgen voor de academische master en eveneens gaan studeren aan het Oud Katholiek Seminarie.

Tevens is Hans erg actief in de monastieke wereld; hij is als leek aangesloten bij een tweetal abdijen, St. Willibrords te Doetinchem en Koningsoord in Arnhem.

Cilia is werkzaam in de thuiszorg, wat zij met heel veel plezier doet. Momenteel is zij echter uitgeschakeld door een vervelende blessure aan beide schouders en heeft enkele dagen eerder, op 5 augustus, een operatie ondergaan; de hoop blijft dan dat het werk t.z.t. weer hervat kan worden.