Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Mei | Gastkerken

De Raad van Kerken te Arnhem gaat starten met een project waardoor men de onderlinge band van de aangesloten kerken en hun leden nog sterker en concreter hoopt te maken. Het initiatief heeft de naam ‘Project Gastkerken’ gekregen.
De formule van dit project is als volgt: met enige regelmaat - 3 à 4 maal per jaar, en doorgaans op een vijfde zondag – wordt één van de bij de Raad aangesloten kerken uitgeroepen tot ‘Gastkerk’, en worden de leden van alle andere kerken uitgenodigd om op die ‘Gastzondag’ deel te gaan nemen aan een viering in het aangegeven kerkgebouw.
Op die manier kan lijfelijk en tastbaar ervaren worden ervaren hoe bij ‘zusterkerken’ in een gewone zondagsviering  het christelijk geloof wordt gevierd en verdiept. Naast dit project blijft er natuurlijk het hele jaar door alle ruimte voor vieringen met een uitdrukkelijke oecumenische opzet.

Voor dit jaar 2011 zijn er twee ‘gastzondagen’ gepland: op 29 mei en 30 oktober. Voor 29 mei is ook de gastkerk aangewezen: de Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem, die haar kerkgebouw heeft in de Spoorwegstraat (n.8-10), op loopafstand van de bushaltes op het Velperplein.
De viering begint om 10.30, en de Lutherse cantorij zal een bijdrage aan de liturgie leveren.
Nadere informatie over de Evangelisch-Lutherse Gemeente is te vinden op de website:
www.luthersegemeentearnhem.nl.
Op 30 oktober treedt het Leger des Heils op als gastkerk. Nadere informatie zal te zijner tijd volgen.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RAAD VAN KERKEN ARNHEM

 

PERSBERICHT MEI 2011

 

PROJECT GASTKERKEN:

EEN NIEUW INITIATIEF VAN DE RAAD VAN KERKEN TE ARNHEM

 

De Raad van Kerken te Arnhem gaat starten met een project
waardoor men de onderlinge band van de aangesloten kerken en hun leden nog
sterker en concreter hoopt te maken. Het initiatief heeft de naam ‘Project
Gastkerken’ gekregen.

De formule van dit project is als volgt: met enige regelmaat
- 3 à 4 maal per jaar, en doorgaans op een vijfde zondag – wordt één van de bij
de Raad aangesloten kerken uitgeroepen tot ‘Gastkerk’, en worden de leden van
alle andere kerken uitgenodigd om op die ‘Gastzondag’ deel te gaan nemen aan
een viering in het aangegeven kerkgebouw.

Op die manier kan lijfelijk en tastbaar ervaren worden
ervaren hoe bij ‘zusterkerken’ in een gewone zondagsviering  het christelijk geloof wordt gevierd en
verdiept. Naast dit project blijft er natuurlijk het hele jaar door alle ruimte
voor vieringen met een uitdrukkelijke oecumenische opzet.

 

Voor dit jaar 2011 zijn er twee ‘gastzondagen’ gepland: op
29 mei en 30 oktober. Voor 29 mei is ook de gastkerk aangewezen: de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem, die haar kerkgebouw heeft in de
Spoorwegstraat (n.8-10), op loopafstand van de bushaltes op het Velperplein.

De viering begint om 10.30, en de Lutherse cantorij zal een
bijdrage aan de liturgie leveren. .

Nadere informatie over de Evangelisch-Lutherse Gemeente is
te vinden op de website:

www.luthersegemeentearnhem.nl.

Op 30 oktober treedt het Leger des Heils op als gastkerk.
Nadere informatie zal te zijner tijd volgen.