Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Mei | Lutheranen nodigen Oud-Katholieken uit voor maaltijd

Onlangs heeft de vicaris Maren Mielke, van de Lutherse kerk een gesprek gehad met deservitor pastoor Klaas Jan Homan. Daarin kwam ondermeer aan de orde dat de onderlinge verwantschap van onze beide geloofsgemeenschappen aandacht behoeft:
- wij zijn twee regiogemeenten in het hart van Arnhem
- wij zijn beide lid van het Oecumenisch Platform
- wij ontmoeten elkaar jaarlijks bij de wijding van de heilige oliën in de Oud-Katholieke kathedraal
- wij maken internationaal deel uit van dezelfe kerkfamilie (Luthers, Anglicaans Oud-Katholiek)
- uw pastoor Remco Robinson gaf een gezamenlijke tienercatechese in de Lutherse kerk

In het contact tussen pastoor Homan en vicaris Mielke kwam een concrete
mogelijkheid ter sprake. Die leggen wij u voor.

Op 30 mei schuiven wij weer aan tafel voor onze maandelijkse gemeentemaaltijd. Daar willen wij uw parochie graag bij uitnodigen, zodat we informeel en vrolijk elkaar kunnen ontmoeten rond een smakelijke vegetarische maaltijd (aanvang kwart over zes).

Aansluitend vieren we om  half acht een avondgebed.
Ds. Klaas Touwen
http://klaastouwen.web-log.nl/

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Antoon Smulders, secretaris