Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Mei | Gemeentevergadering

Op maandag 16 mei zal om 19.30 weer de voorjaarsvergadering van de parochie gehouden worden.

Op de agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en binnengekomen bijdragen
3. Notulen  17 oktober 2010
4. Vacatures
a. De termijn van Monique Wekker-Bergers en Antoon Smulders als kerkmeester loopt ten einde. Zij stellen zich voor een nieuwe termijn beschikbaar.
b. Thea Noordijk-Jans’ termijn voor de Arnhemse Raad van Kerken loopt in januari af. Wie wil deze taak overnemen?
5. Pastoralia
6. Verslag van het Bisschoppelijk Bureau over het werkbezoek
7. Verslag van de Najaarssynode
8. Parochiefinanciën
9. Collectebonnen
10. Kloostergang, tuin en kerk
11. Rondvraag
We willen deze toch weer op de agenda zetten, maar gelieve het wel kort te houden.
12. Sluiting

Na afloop is er gelegenheid om een drankje te nuttigen.