Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Maart | 4 mei herdenking-Coventrygebed in de Walburgisbasiliek

Op woensdag 4 mei aanstaande zullen in Arnhem de jaarlijkse  herdenkingsplechtigheden  worden gehouden, waarbij weer  verschillende groeperingen en organisaties namens de burgers van de stad acte de présence zullen geven. De Raad van Kerken van Arnhem zal zich doen vertegenwoordigen door de Coventrywerkgroep.

Zoals men weet organiseert deze werkgroep het wekelijkse gebed voor vrede en verzoening (iedere vrijdag van 12.30 – 12.45 uur in de Walburgisbasiliek). Dit zogeheten Coventrygebed is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en gewelds denken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd.

De band met Arnhem is duidelijk: ook hier een verwoeste binnenstad en kerk, de Walburgisbasiliek.

Met gevoel voor deze historie zal op 4 mei om 19.00 uur in die kerk een korte dienst van gebed en verzoening worden gehouden, waarna de deelnemers zich kunnen aansluiten bij de herdenkingsplechtigheid bij het stadhuis, om met de werkgroep de Arnhemse kerken te vertegenwoordigen.