Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Februari | Vastenactie 2011: Straatpastoraat Leiden


Op 1 december 2010 begon Paul Brommet, pastoor van de Oud-Katholieke parochie in  Leiden, zijn taak als straatpastor in Leiden voor 24 uur per week.
Het straatpastoraat is mogelijk gemaakt doordat een aantal kerken in Leiden  een Stichting Straatpastoraat Leiden hebben op gericht. Deze Stichting heeft fondsen geworven waardoor het straatpastoraat gedurende één jaar is gegarandeerd, met uitzicht op verlenging van drie jaar. Het geld dat de Stichting bijeen heeft gebracht gaat grotendeels op aan het salaris van de pastor. Er is heel weinig over voor de toerusting.

Paul Brommet
De doelgroep van het Straatpastoraat wordt gevormd door de dak- en thuislozen van Leiden, bewoners van het Sociaal Pension, bezoekers van het Inloophuis Psychiatrie en bewoners van de Crisisopvang. Deze voorzieningen worden alle gebruikt door mensen die vaak minder te besteden hebben dan het sociale minimum. Men is echter niet alleen bezig met overleven. Men zit ook met allerlei vragen over zingeving, schuld, schaamte enzovoort. Er is behoefte  aan “eigen vieringen”, waar mensen op hun eigen manier kunnen bidden en zingen om zo hun geloof te beleven. Er is een  kapel beschikbaar “Verbum Dei”, maar dat kost geld, inclusief een kop koffie na een dienst € 47,50 per keer.
In het dak- en thuislozen circuit komen ook regelmatig sterfgevallen voor. In de maand januari 2011 waren er in één week drie sterfgevallen. Men is daar niet voor verzekerd, zodat de Sociale dienst de kosten van de uitvaart moet betalen. Dit moet zo goedkoop mogelijk. Geld voor een bloemetje op de kist is er niet. Ook het meest eenvoudige bloemstukje kost geld. Het houden van een dienst in het uitvaartcentrum hoort tot de taken van de straatpastor. Ook het maken van orde van dienst, zodat nabestaanden kunnen volgen wat er gebeurt, brengt extra kosten met zich mee.
Ook dak- en thuislozen willen wel eens een verzetje, anders dan het gebeuren op straat. Het is al weer een paar jaar geleden dat de straatadvocaat die toen in Leiden actief was een dagje uit heeft geregeld. Hij was de meeste tijd kwijt om geld en vervoer bij elkaar te bedelen.
Paul Brommet is de eerste straatpastor in Leiden. Alles moet dus nog van de grond af worden opgebouwd. Met steun van het vastenproject kan daarvoor een stevig fundament worden gelegd.
In eerste instantie zal het geld gebruikt worden voor het van de grond tillen van regelmatige vieringen, vervolgens komt een dagje uit in beeld. Ten slotte komt het instellen van een klein fondsje aan de orde waaruit een attentie voor een verjaardag of een bijzondere prestatie betaald kan worden.Een bloemetje bij ziekenhuisopname en bij overlijden is dan ook mogelijk.
Het leggen van een goede basis leidt tot een beter vooruitzicht op continuïteit. Het straatpastoraat is een vorm van pastorale basiszorg dat er toe doet.