Oud-Katholieke Parochie Arnhem

April | Werkbezoek aartsbisschop Joris Vercammen

Eten tijdens het werkbezoekOp maandag 19 april bezochten aartsbisschop Joris Vercammen en secretaris Emile Verhey de parochie van de H. Willibrordus in Arnhem. Het kerkbestuur had een aantal voortgangsformulieren ingevuld en deze werden doorgesproken. Na een eenvoudige doch voedzame maaltijd werd een aantal thema's ook met de belangstellende parochianen doorgesproken, zoals de kerkinrichting, openheid van de parochie ten opzichte van de wijk en bepaalde leeftijdsgroepen, de Kerngroep Nijmegen en het vertrek van pastoor Remco Robinson.


Onderliggende pagina's:
  • Vertrek pastoor Remco Robinson
  • Wijkkerk
  • Zondagsdienst geisoleerd?
  • Vergrijzing
  • 25- tot 45 jarigen
  • Kerkinrichting