Oud-Katholieke Parochie Arnhem

Preken teruglezen | Het ontvangen van de communie is een opdracht

Conflicten zijn zo oud als de kerk

Dat de kerk niet altijd zo heilig is als ze zou moeten zijn, is waarschijnlijk voor u niets nieuws. In deze Veertigdagentijd ben ik geconfronteerd met een conflict in deze parochie. Een conflict ontstaan door slechte communicatie, angst voor conflicten en angst voor de eigen positie. Een conflict waarbij ik eerst aan de zijlijn stond, maar die vervolgens mij meezoog in de neerwaartse spiraal. Dergelijke conflicten zijn niets nieuws in de kerk, ook niet in onze Oud-Katholieke Kerk.

Exodus 12, 1-14

Eerste brief aan de Korintiers 11, 23-32

Johannes 13, 1-15

 

Dat wordt ons duidelijk uit het boek Handelingen en de brieven van Paulus. We lezen over de conflicten tussen christenen die aan de Joodse Wet willen vasthouden en christenen die dat willen loslaten. In de tweede lezing schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe. Ook daar is onenigheid. Er is een groot verschil tussen de armen en de rijken. In die tijd was er geen duidelijke kerk met een liturgie, maar was er een gemeenschappelijke maaltijd. Hiervoor bracht iedereen eten en drinken mee. Tijdens die maaltijd werd er gelezen uit het Oude Testament, werden verhalen over Jezus verteld en op een bepaald moment nam de leider brood en wijn en deed na wat Jezus deed bij het Laatste Avondmaal.

Het probleem in Korinthe was dat de rijken die natuurlijk veel meer eten meenamen dan de armen, dit eten zelf ook opaten, terwijl de armen tekort kwamen. Men vond waarschijnlijk dat voordat het Laatste Avondmaal werd herdacht, het eten nog van de mensen zelf was. Pas daarna werd het de maaltijd van de Heer. Paulus waarschuwt de gemeente dat dit zo niet gaat en roept weer in herinnering wat hijzelf geleerd heeft, namelijk hoe Jezus zelf brood en wijn deelde met zijn leerlingen. Dat is normatief en met dat beeld voor ogen hoopt Paulus het conflict in Korinthe op te lossen.

Helpt de herinnering?

Waarom doet Paulus dit? Waarom zou de herinnering aan het Laatste Avondmaal helpen om het probleem dat de rijken hun eigen eten opeten voordat ze het hebben gedeeld met de armen oplossen? Dat wordt duidelijk als we dieper ingaan op wat er gebeurde tijdens dat Laatste Avondmaal.

Doe dit om mij te gedenken

Dat kort na Jezus' kruisiging er al veel problemen waren, is verbazingwekkend, maar misschien ook wel geruststellend voor de kerk van vandaag. Zelfs de mensen die Jezus in levende lijve hadden meegemaakt, bleken niet in staat zonder problemen voort te zetten, wat hij begonnen was.

Preek van pastoor remco Robinson, Witte Donderdag 2009