Goede Week 2019

De Goede Week is, zoals u weet, de afsluiting van de Veertigdagentijd en de opmaat van Pasen. Dit jaar zal die in onze parochie een bijzonder karakter hebben. Aartsbisschop Joris Vercammen zal de vieringen van Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake begeleiden. De vieringen zijn afwisselend luthers en oud-katholiek.

Palmzondag zal een lutherse viering zijn. Na de koffie in de Kloostergang zal de aartsbisschop een inleiding geven.

Witte Donderdag wordt een oud-katholieke viering. Dominee Hans Uytenbogaardt zal om 17.30 uur een inleiding geven. Daarna volgt een gemeenschappelijke maaltijd. Om half acht begint de viering. Een bijzonder accent in de dienst op Witte Donderdag zal de voetwassing zijn. Niet alleen het evangelieverhaal over het ‘laatste avondmaal’ zal traditiegetrouw worden gelezen, maar dat ‘dienstbevel tot nederig liefdebetoon’ zal ook praktisch worden beproefd. De bisschop zal daarin voorgaan.

De viering op Goede Vrijdag is onder verantwoordelijkheid van de lutheranen. Om 17.00 uur zal er een inleiding zijn door de aartsbisschop met een stille meditatie. Ook nu zal er een maaltijd zijn, om 19.30 uur gevolgd door de viering.

De Paaswake is onder oud-katholieke verantwoordelijkheid. Van 19.30 uur tot 20.15 uur wordt deze ingeleid. De dienst zelf begint om begint om 21.00 uur.

U kunt er natuurlijk voor kiezen om alleen de vieringen bij te wonen, maar u bent van harte uitgenodigd voor de inleidingen en de maaltijden . Voor dat laatste wordt u wel verzocht zich tevoren op te geven bij de pastoor.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS