Maand:  


Van 6 oktober 2019 09:30 t/m 6 oktober 2019 10:45 :
OK Eucharistieviering
Zondag van de onnutte knechten. Op deze zondag vieren we samen de eucharistie, pastoor Ward Cortvriendt zal bij ons voorgaan. We lezen uit het evangelie over knechten die hun werk niet zo goed doen. Wie is er een goede knecht en wie is er een onnutte knecht in Bijbels perspectief? Om 11 uur is de Lutherse viering.

Van 13 oktober 2019 09:30 t/m 13 oktober 2019 10:45 :
OK Eucharistieviering
Zondag van de 10 melaatsen. We lezen uit het evangelie dat Jezus 10 melaatsen geneest. Allen zijn ze blij, natuurlijk. Maar één van de gezonde mensen komt speciaal terug om Jezus te danken. Er staat veelbetekenend bij: en hij was een Samaritaan! OK Eucharistieviering en aansluitend gemeentevergadering. Voorganger is pastoor Joke Kolkman. De Lutherse viering is om 11 uur.

Van 20 oktober 2019 09:30 t/m 20 oktober 2019 10:45 :
Dienst van schrift en gebed
Zondag van de onrechtvaardige rechter. In deze dienst van Schriftlezing en Gebed zal onze lector Bas Meisters voorgaan. We horen een gelijkenis over een rechter die uiteindelijk toegeeft aan wens van een vrouw om recht gedaan te worden. Als zelfs een rechter uiteindelijk hoort, hoeveel te meer zal God ons dan horen als wij tot Hem roepen? Om 11 uur is de Lutherse viering.

Van 27 oktober 2019 10:00 t/m 27 oktober 2019 11:30 :
OK Eucharistieviering en Ziekenzalving
Zondag van de Farizeeër en de tollenaar. Er staan twee mannen te bidden op het tempelplein. Ze konden niet meer van elkaar verschillen. Wie van hen beiden wordt ons ten voorbeeld gesteld? In deze dienst vindt er een ziekenzalving plaats. Iedereen die de kwetsbaarheid van het eigen lichaam ervaart, mag naar voren komen om het teken van Gods Nabijheid te ontvangen door het heilig olie. De gemeente zit biddend om de gelovige heen. Na deze viering willen we met elkaar lunchen. Het is fijn als iedereen wat meeneemt om te delen, het kerkbestuur zal voor de aanvulling zorgen. Voorganger is pastoor Joke Kolkman. LET OP de afwijkende aanvangstijd! De Lutheranen hebben een cantatedienst in de Grote Kerk in Velp.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS