Maand:  


Van 5 februari 2017 10:00 t/m 5 februari 2017 11:30 :
5e zondag na Epifanie
Eucharistieviering 5e zondag na Epifanie, zondag van het licht der wereld

Van 12 februari 2017 10:00 t/m 12 februari 2017 11:30 :
6e zondag na Epifanie
Eucharistieviering 6e zondag na Epifanie, zondag van de wet van het koninkrijk

Van 19 februari 2017 10:00 t/m 19 februari 2017 11:30 :
7e zondag na Epifanie
In de lezing uit Mattheus op zondag 19 februari, de zondag van de volmaaktheid, gaat Jezus nader in op de ware betekenis van de geboden van Mozes en de lessen van de profeten. Volgens Hem zijn geen gemakkelijke lessen. Als het aan Jezus ligt, doen zijn volgelingen er zelfs nog een schepje bovenop. Dus niet kwaad met kwaad vergelden, maar bij een slag op de wang de andere toewenden. 'Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is', voegt Hij hen toe. De eucharistieviering begint om 10.00 uur, voorganger is pastoor Grete Verheij.

Van 26 februari 2017 10:00 t/m 26 februari 2017 11:30 :
8e zondag na Epifanie
De heidenen maken zich zorgen om wat ze eten en wat voor kleren ze dragen. Volgelingen van de Christus doen dat niet, vindt Jezus. De vogelen des velds zaaien en oogsten niet, en toch eten ze. En de leliŽn des velds werken en weven niet, maar ze zijn prachtiger gekleed dan de machtige Salomo. In de lezing op zondag 26 februari, de zondag van de leliŽn, wijst Jezus zijn volgelingen erop, dat de mens zich niet op uiterlijkheden moet richten. ĎZoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn Gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven wordení, zegt Hij. De viering draagt het karakter van een dienst van schriftlezing en gebed, en begint om 10.00 uur.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS