8e zondag na Epifanie

Begintijd 26 februari 2017 10:00

Eindtijd 26 februari 2017 11:30

De heidenen maken zich zorgen om wat ze eten en wat voor kleren ze dragen. Volgelingen van de Christus doen dat niet, vindt Jezus. De vogelen des velds zaaien en oogsten niet, en toch eten ze. En de leliŽn des velds werken en weven niet, maar ze zijn prachtiger gekleed dan de machtige Salomo. In de lezing op zondag 26 februari, de zondag van de leliŽn, wijst Jezus zijn volgelingen erop, dat de mens zich niet op uiterlijkheden moet richten. ĎZoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn Gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven wordení, zegt Hij. De viering draagt het karakter van een dienst van schriftlezing en gebed, en begint om 10.00 uur.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS