7e zondag na Epifanie

Begintijd 19 februari 2017 10:00

Eindtijd 19 februari 2017 11:30

In de lezing uit Mattheus op zondag 19 februari, de zondag van de volmaaktheid, gaat Jezus nader in op de ware betekenis van de geboden van Mozes en de lessen van de profeten. Volgens Hem zijn geen gemakkelijke lessen. Als het aan Jezus ligt, doen zijn volgelingen er zelfs nog een schepje bovenop. Dus niet kwaad met kwaad vergelden, maar bij een slag op de wang de andere toewenden. 'Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is', voegt Hij hen toe. De eucharistieviering begint om 10.00 uur, voorganger is pastoor Grete Verheij.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS