Maand:  


Van 4 februari 2018 10:00 t/m 4 februari 2018 11:15 :
OK Eucharistieviering
Zondag van de genezingen. We lezen deze zondag over de eerste genezingen en de eerste verkondigingen van Jezus. Met zijn eerste discipelen is Hij op stap door Galilea. Hij maakt gebruik van de gastvrijheid van Petrus’ schoonmoeder. Maar of zij zo blij met Hem is? Eucharistieviering. Voorganger is pastoor Joke Kolkman. Let op: deze dienst begint om 10 uur en na afloop is er een “uitgebreide koffie”: koffie met diverse lekkernijen. Deze zondag is er geen Lutherse viering in ons kerkgebouw.

Van 11 februari 2018 09:30 t/m 11 februari 2018 10:30 :
OK Eucharistieviering
Zondag van de melaatse. Het is een nare ziekte, melaatsheid. Want behalve met de ziekte heb je ook te maken met eenzaamheid. Als melaatse hoor je er niet meer bij, want je bent gevaarlijk. Jezus geneest de man en plaatst hem terug in de gemeenschap. Eucharistieviering. Voorganger is pastoor Wietse vd Velde. Om 11 uur is de Lutherse viering.

Van 14 februari 2018 19:30 t/m 14 februari 2018 20:30 :
Aswoensdag
Op deze woensdagavond komen we samen met de Lutherse gemeente om de vastentijd te beginnen waarin we ons bezinnen op Jezus’ lijden. Deze viering vindt plaats onder Lutherse verantwoordelijkheid, ds Hans Uytenbogaardt zal voorgaan. We vieren gezamenlijk de maaltijd van de Heer. Pastoor Joke Kolkman is uitgenodigd de overweging te houden. Gezamenlijk worden de askruisje gegeven. Voor degenen die s ’avonds moeilijk kunnen komen is er op 18 februari de gelegenheid om het Askruisje te ontvangen.

Van 18 februari 2018 09:30 t/m 18 februari 2018 10:30 :
OK Eucharistieviering
Eerste zondag van de Veertigdagentijd, Invocabit "Roept hij Mij aan". Jezus ’lijden op deze wereld begint niet bij het verraad. Eigenlijk al vanaf het begin van zijn optreden heeft Hij te maken gehad met tegenkrachten. We lezen op elk jaar op deze zondag over Jezus die de tegenstander ontmoet in de woestijn. Eucharistieviering. Voorganger is pastoor Grete Verheij. Om 11 uur is de Lutherse viering.

Van 25 februari 2018 09:30 t/m 25 februari 2018 10:30 :
OK Eucharistieviering
Tweede zondag van de Veertigdagentijd, Reminiscere "Blijf Gij Heer aan Uw barmhartigheid gedachtig". Vanuit de woestijn naar de berg, Zo gaat Jezus’ weg. Hij wordt bemoedigd op deze berg als Hij de stem van zijn Vader hoort. Mozes en Elia staan hem even bij. Een paar leerlingen maken het van dichtbij mee. Wat gebeurt er allemaal? Eucharistieviering. Voorganger is pastoor Joke Kolkman. Om 11 uur is de Lutherse viering.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS