Maand:  


Van 2 april 2017 10:00 t/m 2 april 2017 11:30 :
Eucharistieviering
Eucharistieviering om 10:00u. Voorganger is pastoor Joke Kolkman.

Van 9 april 2017 10:00 t/m 9 april 2017 11:30 :
Palmzondag
Jezus trekt Jeruzalem binnen, toegejuicht door zijn schare volgelingen. Nog wel. Ze zwaaien met palmtakken, en denken dat Hij in Jeruzalem wel eens wat zal laten zien. Palmzondag, zondag 9 april is de opmaat tot de gruwel, én tot de verlossing van het kruis. De Paastijd is nu echt begonnen. De eucharistieviering begint om 10.00 uur. Voorganger is pastoor Joke Kolkman.

Van 10 april 2017 19:30 t/m 10 april 2017 20:30 :
Vesper Lutherse Kerk
Maandag in de Goede Week: gemeenschappelijke vespersviering. De vieringen worden voorbereid door de gezamenlijke liturgiecommissies (luthers, oud-Katholiek en anglicaans). Deze ingetogen vieringen zijn een voorbereiding op de vieringen van Pasen. Ze vesperdiensten beginnen telkens om 19.30 uur. Locatie: de Lutherse Kerk aan de Spoorwegstraat in Arnhem (achter het voormalige Rembrandt-theater).

Van 11 april 2017 19:30 t/m 11 april 2017 20:30 :
Vesper Lutherse Kerk
Dinsdag in de Goede Week: gemeenschappelijke vespersviering. De vieringen worden voorbereid door de gezamenlijke liturgiecommissies (luthers, oud-Katholiek en anglicaans). Deze ingetogen vieringen zijn een voorbereiding op de vieringen van Pasen. Ze vesperdiensten beginnen telkens om 19.30 uur. Locatie: de Lutherse Kerk aan de Spoorwegstraat in Arnhem (achter het voormalige Rembrandt-theater).

Van 12 april 2017 19:30 t/m 12 april 2017 20:30 :
Vesper Lutherse Kerk
Woensdag in de Goede Week: gemeenschappelijke vespersviering. De vieringen worden voorbereid door de gezamenlijke liturgiecommissies (luthers, oud-Katholiek en anglicaans). Deze ingetogen vieringen zijn een voorbereiding op de vieringen van Pasen. Ze vesperdiensten beginnen telkens om 19.30 uur. Locatie: de Lutherse Kerk aan de Spoorwegstraat in Arnhem (achter het voormalige Rembrandt-theater).

Van 13 april 2017 19:30 t/m 13 april 2017 20:30 :
Witte Donderdag
Eucharistieviering. De viering van Witte Donderdag wordt gehouden op donderdagavond 13 april. Jezus gebruikt voor de laatste keer het avondmaal met zijn meest intieme volgelingen. Zij hebben nog geen idee, wat Hem en hen het komende etmaal te wachten staat. Jezus weet dat maar al te goed, en Hij weet ook wie Hem zal verraden. De kerk wordt ontdaan van alle pracht en praal: het voorspel naar de verlossing is begonnen. De avonddienst begint om 19.30 uur. Ook bij deze viering zullen de Lutheranen aanwezig zijn. Voorganger is pastoor Joke Kolkman.

Van 14 april 2017 15:00 t/m 14 april 2017 16:00 :
Goede Vrijdag St. Willibrord
Viering op “het negende uur”, volgens Marcus 15 vs. 34 het stervensuur van Jezus. Jezus wordt gevangen genomen en gekruisigd. Het is volbracht. Het graf heeft schijnbaar overwonnen. De volgelingen, die tijdens Palmzondag nog hosanna zongen, zijn nu nergens meer. Zelfs Petrus lijkt Jezus te verloochenen. Droefenis en angst alom. Voorganger is pastoor Joke Kolkman. Deze viering is in de parochiekerk. De gezamenlijke viering van de Passie, gelezen en gezongen – met medewerking van de lutherse cantorij – vindt plaats in de lutherse kerk, aanvang 19.30 uur.

Van 14 april 2017 19:30 t/m 14 april 2017 21:00 :
Goede Vrijdag Lutherse kerk
De gezamenlijke viering van de Passie, gelezen en gezongen – met medewerking van de lutherse cantorij – vindt plaats in de Lutherse zusterkerk aan de Spoorwegstraat in Arnhem.

Van 15 april 2017 21:00 t/m 15 april 2017 23:00 :
Paaswake
De Paaswake wordt in onze kerk gehouden op zaterdag 15 april. Als de wake begint, heerst nog de macabere stilte van het graf. Maar dan voltrekt zich het wonder van de wederopstanding. De dood is overwonnen, niet alleen Jezus’ dood, maar in zijn herrijzenis is ook onze dood overwonnen. Zijn leven is ook ons leven. De dienst begint om 21.00 uur. Voorganger is pastoor Joke Kolkman.

Van 16 april 2017 10:00 t/m 16 april 2017 11:45 :
Paaszondag
Paaszondag 16 april, Jezus’ volgelingen vinden zijn graf leeg. Ze denken eerst dat anderen zijn lichaam hebben meegenomen. Maar dan openbaart de opgestane Heer zich aan een aantal van hen. Ze kunnen het amper geloven. De eucharistieviering begint om 10.00 uur. Voorganger is pastoor Joke Kolkman.

Van 23 april 2017 10:00 t/m 23 april 2017 11:30 :
Eucharistieviering
Zondag 23 april, de tweede zondag van Pasen, noemen we ook wel de zondag van de pasgeboren kinderen. De zondag herinnert aan een brief van Petrus, waarin de gedoopte bekeerlingen worden vergeleken met jonge kinderen, die nog verder moeten groeien in het geloof. Want zijn we niet allemaal een nieuw leven begonnen in Christus? De eucharistieviering begint om 10.00 uur. Voorganger is pastoor Grete Verheij.

Van 30 april 2017 10:00 t/m 30 april 2017 11:30 :
Eucharistieviering
Zondag 30 april, zondag Jubilate, de derde zondag van Pasen, vertelt het evangelie van Johannes over een ontmoeting die een aantal volgelingen, waaronder Petrus, hebben met de opgestane Jezus. Ze zijn aan het vissen in het Meer van Tiberias, maar vangen niets. Pas als een vreemdeling precies aanwijst waar ze moeten vissen, en de netten vervolgens barstensvol zitten, herkennen ze in de vreemde hun Heer. De eucharistieviering begint om 10.00 uur. Voorganger is pastoor Joke Kolkman.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS