Oud-Katholieke Parochie 'St. Willibrordus' Arnhem

Update crisisteam 19 maart 2020

Aan de pastores, kerkbesturen en alle gelovigen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Zusters en broeders,

De meest recente berichten van onze regering over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk gecontroleerd in de hand te houden, hebben niet alleen vérgaande en ernstige gevolgen voor ons maatschappelijke ... Lees verder>>

Vieringen online volgen

Nu ons sociale leven bijna is stilgevallen en we langere tijd niet naar de kerk kunnen gaan, zoeken we naar nieuwe wegen om elkaar ... lees verder>>

Brief pastores maart 2020

Zusters en broeders
van de Lutherse gemeente en Oud-Katholieke Kerk in Arnhem

“Vieren wij de veertig dagen
met hun ... lees verder>>

Veertigdagentijd, onderweg met Dietrich Bonhoeffer

Meer dan genezing: het heil!

Het dagboekje “Veertigdagen op weg met Dietrich Bonhoeffer” sla ik open op dag 27. En ik lees bovenstaande woorden.
“Meer dan genezing: het heil”.

Die woorden komen wel bij me binnen. We worden overspoeld door mensen die ziek zijn, besmet zijn, thuis of in het ziekenhuis, vaak opknappen en soms sterven. Elke dag nieuwe cijfers. Gaat de curve nog verder omhoog of is er langzamerhand een daling te zien van het aantal nieuwe besmettingen. Alles is er op gericht het virus te bestrijden en mensenlevens te redden.
Dat is een goede zaak. Natuurlijk moeten we onszelf en elkaar beschermen tegen dat afschuwelijke virus.

Maar valt er dan nog meer over een mens te zeggen?
Als we in het evangelie een verhaal lezen over de genezing van een zieke, lezen we vaak dat die mens naast genezing ook heil ontvangt. Naast de lichamelijke genezing wordt ook het hart geraakt. En heel gemaakt. Want een mens heeft ook een ziel, wat wij er dan ook maar bij kunnen voorstellen.

Over 8 dagen begint de Goede Week. Anders dan andere jaren.
Aan ons allen de uitdaging om toch, op een of andere manier, onze ziel te voeden. Om Christus’ heil te kunnen ervaren.

Pastoor Joke Kolkman

Vastentijd 2020

Sommigen onder ons kennen de gewoonte van Driekoningen: er wordt een taart gebakken met één boon erin verstopt. Het kind dat die boon in haar of zijn stukje taart vindt, mag voor die dag een koning zijn. En is dus de baas!

Tijdens mijn Franse les vertelde de docent dat deze gewoonte in Frankrijk overal in ere wordt gehouden en ze had zelfs een echte Driekoningentaart voor ons meegenomen. Tegenwoordig bakt de bakker een porseleinen beeldje mee van hooguit 2 centimeter. Dat kan van alles zijn: een poppetje, een beestje of een ander herkenbaar voorwerp voor kinderen.

Tijdens deze les was ik de gelukkige: ik vond in mijn stukje taart een heel klein wit lammetje. Ik vond het een prachtig symbool. Op Driekoningen vieren we de geboorte van Gods Zoon. Hij is de nieuwe koning. Koningen van verre komen om Hem te aanbidden.

Maar tegelijk is deze nieuw geboren Koning ook het Lam. Johannes de Doper wijst Hem aan als het Lam Gods dat de zonden der wereld weg zal dragen. In de vastentijd lezen we hoe Hij als onschuldig Lam wordt weggeleid om gedood te worden. Hij, de Koning, kiest voor de weg van het Lam.
In deze vastentijd staat het kleine lammetje op mijn bureau om mij eraan te herinneren wat de betekenis is van het lijden, sterven én de opstanding van Jezus Christus voor al Zijn volgelingen.

Pastoor Joke Kolkman

 

Welkom

 

Welkom op de website van de Oud-Katholieke Parochie 'Sint Willibrordus' in Arnhem.

Hier vindt u het laatste nieuws vanuit onze parochie. Ook kunt u de agenda inzien om te kijken welke activiteiten & vieringen er plaatsvinden. Verder kunt u op onze website nader kennismaken met de Oud Katholieke Kerk van Nederland en nog zoveel meer.

Mocht u na het bekijken van deze website eens nader kennis willen maken met onze parochie en/of de zondagse vieringen, dan bent u van harte welkom op de Adolf van Nieuwenaarlaan 3 in Arnhem. Iedere zondag is daar een viering van 9:30 uur tot 10:45 uur.

Vanwege vakanties of bijzondere diensten kunnen er afwijkingen zijn in het schema! Kijk voor de precieze aanvangstijden naar de agenda.

Na de viering bent u van harte uitgenodigd in 'de Kloostergang' (naast de kerk) voor een kopje koffie of thee. Daar heeft u alle gelegenheid om mensen te spreken en er is altijd wel iemand bereid om uw vragen te beantwoorden!

Is deze stap te groot voor u, en spreekt u liever iemand vooraf, dan kunt u contact opnemen met de pastoor of iemand van het kerkbestuur. In dat geval verwijzen wij u naar de button: contact.

.

Een kerk met een knipoog

.

Blonde krullen golven onder zijn mijter vandaan. Om zijn mond speelt een aanstekelijke glimlach. Op onze website geeft hij zelfs zo af en toe een knipoog en als je de Oud Katholieke Parochie St. Willibrordus in Arnhem binnenloopt begroet zijn beeld je direct bij binnenkomst. 'Goedendag, ik ben de heilige Willibrordus, welkom in mijn kerk', lijkt hij te zeggen.

Ja, zo uitnodigend kan een katholieke kerk zijn.
Geen kerk van zuur kijkende mannen die je vanaf de kansel vertellen wat je moet doen, denken en voelen, maar een kerk waarin bisschoppen, priesters, diakenen en parochianen samen bepalen wat belangrijk voor hen is.
Geen kerk die in haar eigen gelijk verstard is, maar een kerk die meegroeit met haar tijd, een kerk die tussen de mensen staat, verbonden met christenen over de hele wereld.
Een kerk die gehuwde priesters wijdt.
Een kerk die vrouwelijke priesters wijdt.
Een kerk die niet moeilijk doet over homoseksualiteit.
Een kerk waarin kinderen welkom zijn en waarin je de aartsbisschop best met 'Joris' mag aanspreken (of met 'monseigneur Vercammen', als je dat fijner vindt).
Een waarlijk eigentijdse kerk dus.
En toch ook een echt katholieke kerk.
Een katholieke kerk met alles erop en eraan! Compleet met een prachtige klassieke ritus, met wierook en kaarsen en met gregoriaanse gezangen.
Een kerk die stevig wortelt in een tweeduizend jaar oude, religieuze traditie.

.

Oud maar springlevend

.

.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is geenszins bejaard en rimpelig. 'Oud' is de katholieke traditie waarop ze zich beroept. Het is de traditie van de oude, universele en ongedeelde kerk van de eerste tien eeuwen van het christendom. Het is de kerk die de heilige Willibrordus naar Nederland bracht en die, zo vinden de oud-katholieken, niets van haar actualiteit verloren heeft. Oud, maar daarom juist springlevend.
De oude traditie is ernstig en soms zelfs een beetje streng. De typisch oud-katholieke spiritualiteit komt voort uit de katholieke hervormingsbeweging in de achttiende eeuw. Grote denkers als de Franse filosoof Blaise Pascal en de Nederlandse theologen Geert Groote en Thomas van Kempen legden de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de gelovige voor zijn zielenheil.
De kerk mag nooit een instituut zijn dat jouw geweten wel even voor je schoonpoetst, klaar terwijl je wacht, in ruil voor een bijdrage in het kerkfonds en tien weesgegroetjes. Samen optrekken met Jezus Christus is best lastig, daar moet je zelf het nodige voor doen. In de oud-katholieke traditie is de kerk vooral een plek waar de gelovige ondersteuning kan krijgen bij zijn persoonlijke groei in het geloof. De groei zelf is je eigen verantwoordelijkheid tegenover God. Dat is de sobere, bijna calvinistische trek van het oud-katholicisme.

.

Katholiek zonder paus

.

Wie aan 'katholiek' denkt, denkt meteen aan de paus in Rome. De oud-katholieken zijn sinds 1723 katholiek zonder de paus. In dat jaar koos een deel van de katholieken in ons land een eigen bisschop, namelijk Cornelius Steenoven. De Nederlandse katholieken kozen al eeuwen zelf een eigen bisschop, maar de paus had dit inmiddels strikt verboden. Na deze 'misstap' werd de ongehoorzame groep Hollanders buiten de kerk van Rome gezet. Dat was in het begin heel eng, want niemand geloofde dat het kon: katholiek zijn zonder paus. Maar het ging, best wel.
In de tweede helft van de negentiende eeuw kregen ook katholieken in andere landen van Europa moeite met de groeiende almacht van de paus en zijn kardinalen. Ze droomden van een katholieke kerk zonder een onfeilbare dwingeland als absoluut leider. Al snel kwamen ze in contact met de Hollandse oud-katholieken die het al anderhalve eeuw zonder paus deden, tot ieders tevredenheid.
Inmiddels is het oud-katholicisme een wijdvertakte internationale gemeenschap, die innige banden onderhoudt met de anglicaanse en de orthodoxe kerkgenootschappen. Vooral met de anglicanen is de band zeer nauw: oud-katholieke priesters mogen voorgaan in een anglicaanse dienst, en omgekeerd. In Arnhem delen de anglicanen het kerkgebouw met hun oud-katholieke broeders en zusters, en worden er regelmatig gezamenlijke vieringen gehouden.
Ondanks de meningsverschillen hebben oud-katholieken beslist geen hekel aan de rooms-katholieken. Beide kerkgenootschappen delen verregaand dezelfde basis en dezelfde liturgie.

.

Maria en de heiligen

 

Wie de Arnhemse oud-katholieke Willibrorduskerk binnengaat, wordt begroet door een beeld van de heilige Willibrordus.

Binnen in de kerk heeft een beeld van Maria met het kind Jezus een bijzondere plaats gekregen, midden in een krans van kaarsjes.

Dat is in de afgelopen jaren zo gegroeid, heel natuurlijk en heel geleidelijk. Zo heeft iedere parochie zijn eigen, plaatselijke gebruiken.

Klik hier om meer te lezen over 'Maria in het oud-katholicisme'.

Wie de Arnhemse kerk binnenkomt, weet zich meteen in een katholiek gebedshuis, daar kan  geen twijfel over bestaan. Ook de eredienst en de viering van hoogfeesten zijn honderd procent, helemaal en onvervalst katholiek. Ja, natuurlijk worden er kinderen gedoopt en huwelijken en verbintenissen ingezegend. Natuurlijk houdt de Oud-Katholieke Kerk alle zeven sacramenten in ere. En Palmpasen mét palmtakken en Aswoensdag mét as. En de Goede Week en Pasen en Kerstmis en Pinksteren en Hemelvaart en de heilige Willibrord en de heilige Eusebius en alle andere goede en waardevolle dingen die horen bij een traditie van tweeduizend jaar. Op een eigentijdse manier, dat wel.

 

Wie meer wil weten over de historie en de achtergronden van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, kan terecht op de site van de landelijke kerk

 

 

Wilt u een indruk opdoen? Bekijk dan onderstaande video's

 

.

..

.

Alt-katholisch (DEUTSCH)


Wir sind eine Pfarrei der Alt-Katholischen Kirche der Niederlande (www.okkn.nl). Das heisst, dass wir katholisch sind auf eine Weise, die sich eher auf die frühesten Jahrhunderte des Christentums beruft (deshalb "alt"-katholisch) als auf die zentrale Leitung aus Rom. Konkret bedeutet das, dass wir unsere eigenen Bischöfe von Utrecht und Haarlem wählen und dass Priester und Gläubige in der Leitung der Kirche mitarbeiten. Das hat im 20. Jahrhundert zur Einführung des Niederländischen in der Liturgie, zur Aufhebung der priesterlichen Zölibatsverpflichtung und, seit zehn Jahren, zur Weihe von Frauen zum Priesteramt geführt. Wir glauben, dass diese Anpassungen uns in die Lage stellen, den alten katholischen Glauben in unserer Zeit lebendig zu erhalten.

Wer getauft ist, in der eigenen Kirche an der Kommunion teilnimmt und mit uns die Gegenwart des Herrn feiern will, ist wilkommen bei der Kommunion und bei der Spendung anderer Sakramente.

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus, Arnhem | Site techniek: SyncCMS